Forord

En af foreningens ambitioner er at samle historisk materiale om gaden, -gamle kort, fotos, ejendomsoplysninger, anekdoter og røverhistorier om livet i gaden og om gadens beboere.

Vi har allerede modtaget megen hjælp fra mange tidligere Skattergade‐beboere, som kender den lidt tidligere historie fra deres egen fortid, ‐deres forældre, eller nære venner.

Det har tilført historien mange detaljer, anekdoter, og små bi‐historier, som er guld værd I det samlede billede. Vi har mange barnefødte I gaden eller I dens umiddelbare nærhed, og mange som har levet størstedelen af deres liv her. De sidder inde med en viden og en kærlig erindring om deres barndom eller ungdom i Skattergade.

Vi er også godt hjulpet med hensyn til den lidt ældre historie i et veludviklet bibliotek fra Svendborg Museum, men den nyere historie, dvs de ældres historie, deres personlige erindringer er ‘krydderiet’ og et værdifuldt bidrag til den officielle historie.

Der lever folk her, som kan huske 2’verdenskrig I Skattergade, ‐eller som har skrevet om den. Det er ‘nutidig’ historie, så det vil noget. Det er en del af danmarkshistorien.

Gaden er en af de ældste i Svendborg, og har gennem historien spillet en ikke uvæsentlig rolle i byens tilblivelse og udvikling. Historien om Skattergade er også et stykke Svendborg-historie, og for at forstå gaden må vi først forstå byen. Hvor kommer vi fra? , og hvorfor ser byen lige netop sådan ud ?

Denne side har altså flere formål:

At fortælle…..

At skabe lyst til at være med til at fortælle….. at engagere…..

At skabe interesse for historien og for dens betydning for nutiden

Vi er ikke historikere –og slet ikke arkæologer, -bilder os ikke ind, at vi skal konkurrere med de professionelle forskere. Vi er tværtimod amatører med den uprofessionelles ret til at fabulere, lege med en virkelighed, gætte på farverige sammenhænge.

Mange af de gamle skrifter, som nu er anerkendte kilder,  er netop forfattet af amatører, -skolelærere, politikere, købmænd , erhvervsfolk (pjentemøllere) og præster. De er guld værd nu, alene af den grund at de er skrevet i den engang værende nutid.

Måske kunne vi provokere de professionelle historikere og arkæologer til en rettelse, -en justering, -en præcisering, -eller i hvert fald en bemærkning…..

Vi har naturligvis gjort brug af et omfattende kildemateriale fra Svendborg Museum og Lokalarkiv, -og fra Svendborg Bibliotek. Desuden ligger der mængder af tekster på nettet, -nogle spændende, nogle overfladiske og ligegyldige.

Den nyere historie vedr. Skattergade, som  vi efterhånden arbejder os frem til, findes ikke i skriftlig form. Den stammer fra ‘de gamle i gaden’ eller fra tidligere beboere, og er som sådan unik. Det er anekdoter og røverhistorier –med et gran af sandhed (som alle anekdoter).

-og så er det sådan set bare at spidse blyanten.......

Kapitel 1. Skattergade i Svendborg, -med rødder tilbage i byens historie.

Kapitel 2. Skattergade i Svendborg, -hvad ved vi, -og hvad tror vi ?

Kapitel 3. Den tidlige middelalder, 1050 - 1200.

Kapitel 4. Byens befæstelse. Svendborg i middelalderen.

Kapitel 5. Middelalder. 1400 - 1534.

Kapitel 6. 'Grevens Fejde', Reformationen og Chr.d.3's hævn.

Kapitel 7. Den kulturelle revolution efter Reformationen.

Kapitel 8. Kejserkrigen, Frederik d.3 og svenskekrigene.

2' Verdenskrig i Skattergade

2' Verdenskrig i Skattergade, del 2

Gadens ejendomme

Når vi ajourfører hjemmesiden, bringes et nyt kapitel, og efterhånden, når vi ikke har mere plads,  slettes de gamle. Vi har naturligvis inden da gemt historien et eller andet sted på adskillige computere, således at de kan sendes til eventuelle interesserede som pdf-filer. 

Redaktionen. 

Kommentarer

Celina Steenfelt

24.10.2016 13:55

Jeg kunne vældig godt tænke mig, at få tilsendt alle historierne.
Mvh Celina 1B

Seneste kommentarer

13.09 | 07:03

Ja så skulle der være fantastisk nyt fra “udenrigsgruppen”
Til Fællesspis blev vi orienteret om møder med svendkommunen. Jeg synes I skulle formidle det her og måske andre interessante steder.

03.09 | 09:10

Jeg vil gerne høre nyt fra “Udenrigsgruppen. Har i kke lige haft møde med borgmester?

20.07 | 19:58

Jeg er flyttet ind hos Arne og Winnnie i nr. 14, og vil gerne være medlem.

Mit tlf. nr er 27150212

Vh
Lotte

23.05 | 13:53

André Durinck var min oldefar

Del siden