Begivenheder 2020

Generalforsamling 2020

Hvad og hvordan ?

Oktober 2020. Foreningens ”Udenrigsgruppe” har i et indlæg beskrevet deres seneste aktiviteter omkring kommunens politikere og BaneDanmark vedr. en genåbning af baneovergangen i Skattergade. Gruppen opfordrer til at alle kommer med gode idéer til det videre arbejde.

Indlægget kan læses under Nyt om Skattergade/ Fra Udenrigsgruppen.

Vi hjælper hinanden.

Kære alle beboere i Skattergade!


Skattergade Beboerforenings formål er jo at ”varetage Skattergades interesser nu og i
fremtiden”. Også af den grund vil vi foreslå, at vi på forsiden af vores hjemmeside laver en
navne- og telefonliste på de personer, der har mulighed for at yde hjælp til indkøb til de
personer, der i den kommende tid måske skal i karantæne, eller som på grund af deres helbred iøvrigt meget gerne vil blive hjemme for at undgå smitte. Det gælder alle, - også ikke-medlemmer af foreningen. Så fortæl det videre til jeres naboer.

Vi vil foreslå, at de der kan og vil yde hjælp til indkøb, kontakter Birthe, enten ved at skrive til
redaktionen@Skattergadebeboerforening.dk eller ringe til +45 25 39 63 33, og Birthe vil da være
jer behjælpelig med at skrive jer ind på listen.
Husk at det er en hjælp til os alle at bede om hjælp, når man har brug for det, - så vi undgår
unødig smittespredning og større belastning af sygehusvæsnet.


På Beboerforeningens vegne - Ida Musti Schrøder, formand.

Telefonliste over de personer, I kan ringe til:

Del siden

Bjarne

Skattergade 1B

40 23 10 00

Dorethe

Skattergade 1B

26 15 13 41

Anita

Skattergade 1B

23 45 00 61

Else-Marie

Skattergade 3

93 91 65 37

Søren

Skattergade 8

21 86 83 06

Tove

Skattergade 9

23 34 70 41

Birgitte

Skattergade 16C

23 64 99 99

Dan

Skattergade 19A

22 91 45 68

Ninna

Skattergade 19

41 40 00 62

Musti

Skattergade 36

61 69 16 42

Kim

Skattergade 36

50 59 34 24

Louise

Skattergade 36

22 66 22 23

Birthe

Skattergade 36

25 39 63 33

Tina

Willemoesvej 23

20 28 38 09
Februar 2020

Historiegruppen er i gang med et omfattende og spændende arbejde med at indhente og registrere information om gadens ejendomme. De første ejendomme i øvre Skattergade er lagt ind på "Gadens ejendomme" under "Gadens historie". Der findes beskrivelse af ejendommene og tidligere ejere - i første omgang 8 ejendomme.